Kopf 6
Kopf 6, 2006, 30 x 40 cm, Acryl auf Leinwand
Kopf 8
Kopf 8, 2006, 30 x 40 cm, Acryl auf Leinwand
Kopf 21
Kopf 21, 2007, 30 x 40, Acryl auf Leinwand
Kopf 24
Kopf 24, 2007, 50 x 40 cm, Acryl auf Leinwand
Kopf 25
Kopf 25, 2007, 30 x 40, Acryl auf Leinwand
Kopf 26
Kopf 26, 2007, 30 x 40 cm, Acryl auf Leinwand
Kopf 27
Kopf 27, 2007, 50 x 40 cm, Acryl auf Leinwand
Kopf 37
Kopf 37, 2007, 30 x 40 cm, Acryl auf Leinwand

Schreibe einen Kommentar